ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งบริษัท
 
ที่ตั้ง :  154 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด :  ระยอง

ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  (082) 202-9486 / (094) 959- 6868

อีเมล : Likitwasteonegold@hotmail.com

เว็บไซต์ :
 
 https://www.wasteonegold68.com/


https://www.facebook.com/profile.php?id=100093164367298